Morgontidningen är död – leve morgontidningen.org!

Det är en gammal fin tradition att ha morgontidning. Vår egen August Strindberg skrev notiser, reseskildringar och recensioner i Stockholm för mer än ett sekel sedan. I morgontidningen finner man det aktuella och det eviga man behöver känna till för att vara upplyst och kunna ta del i samhällslivet, stort som smått.

Men så är det inte längre. En märklig och subtil förändring har smugit sig på oss morgontidningsläsare. En del har kanske ännu inte märkt något, eftersom de saknar facit mot vilken de kan jämföra vid som skrivs i DN, SvD, och andra dagstidningar. Andra känner sig ibland lite förbryllade, när tidningarnas påståenden och beskrivningar inte stämmer med ens egen upplevda verklighet. Andra åter blir arga och upprörda över vad man uppfattar som systematisk hårdvinkling och lögnaktighet. Och visst är det allvarligt om man inte kan lita på och ha förtroende för det offentliga samtalet, som ju betraktas som en grundbult i vår typ av demokrati. Det offentliga samtalet domineras naturligt av dem som har betalt för att på heltid delta i det, framförallt journalister och politiker. Därmed ges de ett stort ansvar att förvalta för att ge en balanserad och rättvis bild av vår gemensamma verklighet. Det ansvaret missbrukas tyvärr systematiskt. Det låter som starka ord, men det finns mer än tillräcklig grund för dem. Det kommer vi att visa med exempel som talar för sig själva.

Den svenska morgontidningen är död. Den har oavsiktligt tagit livet av sig själv i en besynnerlig spastisk kramp för att på något sätt beskriva vårt samhälle som man tycker att det borde vara snarare än hur det faktiskt är. Inte nog med att man i och med detta svikit alla rimliga krav på ärlighet, objektivitet och allsidighet, men det gör också att läsarna tappar intresset och slutar läsa.

Morgontidningen.org är ett privat initiativ som på ideell grund försöker reparera en liten del av den skada som de etablerade tidningarna har åstadkommit. Naturligtvis kan inte ideella insatser producera ens i närheten av vad redaktioner med dussintals heltidstjänster kan. Vår idé är därför att konkurrera med sakkunskap och ärlighet, och göra punktvisa insatser som exemplifierar hur galet mediaklimatet är och hur sanningen kan se ut. Vår redaktion består av akademiker och experter på olika områden, och vår ambition är att spegla frågor som har tagits upp i en etablerad tidning så KORREKT OCH OBJEKTIVT SOM MÖJLIGT. Det kommer för många att framstå som chockerande, provocerande, och i vissa fall skrämmande och hotfullt, vilket visar hur långt från sanningen den offentliga verklighetsbeskrivningen på några decennier har förskjutits.